In onze laatste nieuwsbrief van 2021 werd gewaarschuwd voor de wijzigingen die op til stonden met betrekking tot het VVPRbis regime. Op basis van het toenmalige wetsontwerp werden er ingrijpende aanpassingen verwacht, waardoor in bepaalde gevallen nog actie vereist was voor jaareinde.
Actie vereist voor einde 2021. De regering heeft een nieuw voorontwerp van wet voorbereid met ingrijpende aanpassingen aan het VVPRbis regime. Hoewel de wet nog niet is goedgekeurd door het parlement, kan al wel actie ondernomen worden om bepaalde voordelen niet te verliezen!

Naar aanleiding van het recente overlegcomité, heeft de regering beslist dat het toezicht op de naleving van het verplichte telewerk moet versterkt worden.

In de wandelgangen was het al even bekend... Onze managing partner en mede-stichter Frederik Daeseleire heeft dnf vorige week na 25 jaar als vennoot verlaten.
Hierbij bezorgen we u graag een update van de recentste Coronamaatregelen. Bij vragen kan u steeds contact opnemen met dnf, door te antwoorden op deze e-mail of door uw vertrouwde dnf adviseur te contacteren. 
Een belangrijke wijziging voor de registraties is dat de registratieplichtige entiteiten vanaf nu ook een bewijsstuk zullen moeten uploaden bij de registratie waaruit blijkt dat de informatie die ze hebben geregistreerd met betrekking tot de uiteindelijk begunstigde “adequaat, nauwkeurig en actueel” is.
Hierbij bezorgen wij u graag opnieuw een update van enkele Coronamaatregelen die van toepassing kunnen zijn voor u/uw onderneming.
De recente wet “houdende dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie” bevat bijkomende fiscale steunmaatregelen die wellicht ook door u kunnen toegepast worden. Hierbij een overzicht van de 10 voornaamste incentives. Wenst u meer duiding bij deze maatregelen, neem dan zeker contact op met uw vaste dnf-adviseur.

Een recente circulaire van de fiscus bespreekt de mogelijkheid voor een werkgever om, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitaire thuiswerkvergoeding toe te kennen aan zijn werknemers.

De Corona-crisis heeft de regering ook aangezet om incentives op vlak van de inkomstenbelasting uit haar hoed te toveren. Zo is op 18 juni door de Kamer een nieuwe regeling inzake de ‘carry-back’ van verliezen goedgekeurd. De wet werd op 01/07 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.
De afgelopen weken werden op federaal niveau tal van initiatieven genomen om de fiscale druk tijdelijk te verlichten voor ondernemingen die gevolgen van het coronavirus ondervinden.
De overheid voorziet in tal van maatregelen om de impact van het corona-virus te beperken. Hieronder ook de hinderpremie. Deze premie richt zich op ondernemingen die verplicht zijn om volledig te sluiten en bestaat uit een éénmalig bedrag van 4000 euro (vanaf 6/04 aangepast naar een dagvergoeding van 160 euro per sluitingsdag).
De voorafbetalingen van de eerste vervaldag moeten ten laatste op 14 april 2020 op de rekening van de Dienst Voorafbetalingen toekomen.   Aangezien de belastingvermeerdering van 6,75% niet werd aangepast in het kader van de recente steunmaatregelen, kan het zeker nog aangewezen zijn om nu reeds de nodige voorafbetalingen te doen.
Minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben aangekondigd om ondernemingen en particulieren financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Hieronder vindt u meer details over een mogelijk betalingsuitstel van uw lopende kredieten,  zoals beschikbaar op de website van Febelfin.
Het corona virus heeft al enkele dagen een waarneembare impact op onze manier van werken, en eigenlijk ook op onze algemene manier van leven. Het virus zal helaas ook een aanzienlijke impact hebben op de Belgische economie.
Gezien de recentste ontwikkelingen omtrent het corona virus heeft de overheid enkele maatregelen ingevoerd voor bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks hierdoor beïnvloed worden. We volgen deze en eventuele bijkomende maatregelen nauwgezet op voor onze klanten. Tevens zijn er reeds bestaande maatregelen om dergelijke situaties het hoofd te bieden.
Eerste liquidatiereserves kunnen in 2020 uitgekeerd worden aan voordelig tarief van 5%! Dividenden worden in de regel belast aan 30%. Sinds enkele jaren kan een kleine vennootschap echter ook zogenaamde “liquidatiereserves” aanleggen. Net als een gewone reserve, is een liquidatiereserve een interne “spaarpot” voor de aandeelhouder(s). De spaarpot kan jaarlijks opgebouwd worden met de winst van het boekjaar.
Dnf group specialiseert verder met de oprichting van dnf tax & legal. Bij dnf leggen we dan ook reeds enkele jaren de focus op de digitalisering en automatisering van het accountancy werk en concentreren we ons op een diepgaande specialisering.
Om de belastingverhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen te vermijden, kan nog een laatste keer vooraf betaald worden vóór 20 december 2019. Het verplichte btw-voorschot moet dan weer betaald zijn vóór 24 december 2019.

De Belgische Thomas Cook-vennootschappen zijn kort voor hun faillissement nog bij de notaris langs geweest om met een zogenaamde 'opt-in' het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nog vóór 1 januari 2020 toepasselijk te maken.

U heeft het al meermaals gehoord; op 30 september 2019 moet iedere “uiteindelijke begunstigde” van een Belgische vennootschap, vzw, stichting , maatschap, fiducie of trust en soortgelijke juridische constructies zich hebben geregistreerd in het UBO-register.
Met groot enthousiasme neemt dnf dit jaar deel aan de Warmste Week van Studio Brussel. De bijdrage van onze warme actie die plaatsvindt op donderdag 13 december 2018 gaat integraal naar het project TeGek!?
Bij dnf group houden we de digitale evolutie scherp in de gaten. Onze nieuwste aanwinst, Yuki, is een tool waarmee u en uw accountant samen uw …
Meer dan waarschijnlijk zal de forfaitaire waardering van het voordeel alle aard voor de (gratis) terbeschikkingstelling van een woning door een vennootschap …