Inleiding

Dnf hecht veel belang aan tevreden relaties en werkt daarom steeds aan de kwaliteit van haar dienstverlening.

Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze dossierbeheerders, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigt dnf u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Enerzijds om klachten naar ieders tevredenheid op te lossen en anderzijds kan dnf leren van uw reactie.

Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

Klachtenprocedure

Telefonisch oplossen klacht

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of via een vergadering) worden opgelost. Dnf verzoekt u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak. Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet , is dit niet aangewezen of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook contact opnemen met één van de zaakvoerders van het bedrijf.

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier dat u via ons kunt opvragen. U kunt het ingevulde formulier daarna verzenden ter attentie van een van de zaakvoerders. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat u de klacht wil laten behandelen via de officiële klachtenprocedure.

Verloop procedure

De gang van zaken is daarna als volgt: de zaakvoeder zal uw klacht zo spoedig mogelijk behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het hem niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal hij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen. In de meeste gevallen zal hij ook contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kan hij u om een nadere toelichting of verdere informatie vragen. Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen de drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Overige aspecten klachtenregeling

Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Tot slot: indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

  • 1 Current: Stap 1 van 5
  • 2 Stap 2 van 5
  • 3 Stap 3 van 5
  • 4 Stap 4 van 5
  • 5 Stap 5 van 5
  • 6 Compleet
Naam bedrijf
Contactpersoon