In deze nieuwsbrief bezorgen we u een update over twee belangrijke wijzigingen: einde verhoogde tarief investeringsaftrek voor KMO's en gewijzigde factuurvermelding voor werken in onroerende staat. 
U heeft mogelijk al via de media vernomen dat sinds gisteren de ontwerpteksten van het eerste deel van de fiscale hervorming doorsijpelen. Eén van de belangrijkste wijzigingen heeft betrekking op het gunstregime van de auteursrechten.